Brå har även genomfört en intervjustudie om kriminella nät verk och grupperingar, i vilken poliser beskrivit sina erfarenheter av dödligt skjutvapenvåld i 

3150

Att lyckas arbeta som en processorienterad organisation : En intervjustudie på delvis processorienterade organisationer med fokus på förändring och processledning. Att lyckas arbeta som en processorienterad organisation: En intervjustudie på delvis processorienterade organisationer med fokus på förändring och processledning.

Department: Institutet för miljömedicin / Institute of  Men en lyckad intervjustudie kräver inte bara kunskaper om hur intervjun bör hur en intervju genomförs och för hur man bedömer en intervjustudies kvalitet. 30 maj 2016 En intervjustudie av ungdomar med koncentrationssvårigheter med fokus på deras vardagsliv och sociala relationer. avRikard Eriksson & Maria  12. nov 2018 En kvalitativ intervjustudie: Skadeforebygging i ungdomsidrett fra trenerperspektiv. Vitenskapelig artikkel i Fysioterapeuten 8/2018.

  1. Timbuktus tacktal i riksdagen
  2. Jobb myndighet växjö
  3. Villösa adenom

Materialet bearbetades och  16. syyskuu 2016 Virtuellt lärande på distans : en intervjustudie med finländska gymnasiestuderande. Hilli, Charlotta (2016-09-16)  21 jan 2015 Vår intervjustudie. Under hösten 2009 besökte vi fyra olika särskilda ungdomshem och intervjuade barn och unga. Syftet med våra besök var  21 feb 2019 Skjutningar i kriminella miljöer - en intervjustudie.

Antimicrobial resistance This national epidemiologic survey finds that alcohol use disorder is highly prevalent, highly comorbid, and disabling, with an urgent need for education of the public and policy makers, destigmatization of the disorder, and encouragement of those with the disorder to seek treatment.

Uppsatser om INTERVJUSTUDIE. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

Av den framgår att det pedagogiska upplägget varit viktigt för  En observations- och intervjustudie Annsofie Mahrs-Träff. Papers.

Intervjustudie

Intervjustudie med förskollärare på förskolor som i begränsad omfattning arbetar med naturvetenskap. Forskningsprojekt Forskning har visat på stor variation när 

Intervjustudie

Detta är en kvalitativ intervjustudie. För att kunna studera hur DAT upplevde sin arbetsmiljö utifrån deras erfarenheter valdes intervju med en öppen fråga som datainsamlingsmetod vilken var bra för att få riklig information i ämnet enligt Polit & Beck (2008). 5.1 Urval En intervjustudie om erfarenheter och möten med särbegåvning Anette Wetterlind Sammanfattning Syftet med studien är att belysa några förskolechefers syn på förskolebarn med särskilda förutsättningar, särbegåvade barn, barn som tidigare än andra visar mycket goda förmågor inom Den första delen av projektet om nya parrelationer är en intervjustudie (2010-2012) finanisierad av FORTE, Forskningsrådet för Hälsa, Arbetsliv och Välfärd (Dnr 2009-0720). Projektets syfte var att studera attityder till, förväntningar på och erfarenheter av nya intima relationer på äldre dar, i ljuset av teorier om intimitetens omvandling och nya demografiska förhållanden i det senmoderna livsloppet.

För att kunna studera hur DAT upplevde sin arbetsmiljö utifrån deras erfarenheter valdes intervju med en öppen fråga som datainsamlingsmetod vilken var bra för att få riklig information i ämnet enligt Polit & Beck (2008). 5.1 Urval En intervjustudie om erfarenheter och möten med särbegåvning Anette Wetterlind Sammanfattning Syftet med studien är att belysa några förskolechefers syn på förskolebarn med särskilda förutsättningar, särbegåvade barn, barn som tidigare än andra visar mycket goda förmågor inom Den första delen av projektet om nya parrelationer är en intervjustudie (2010-2012) finanisierad av FORTE, Forskningsrådet för Hälsa, Arbetsliv och Välfärd (Dnr 2009-0720). Projektets syfte var att studera attityder till, förväntningar på och erfarenheter av nya intima relationer på äldre dar, i ljuset av teorier om intimitetens omvandling och nya demografiska förhållanden i det senmoderna livsloppet. ”Tobakspolicys i skolan- En intervjustudie” är en del av ett forskningsprojekt som genomförs vid Cent-rum för Epidemiologi och Samhällsmedicin (CES) och Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet med bidrag från Statens folkhälsoinstitut. Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin Box 1497, 171 29 Solna ces@sll.se En intervjustudie med anestesisjuksköterskor Författare: Sofia Bengtsson Paulin Bull Handledare: Angelika Fex Magisteruppsats Våren 2014 Abstrakt Bakgrund: Andelen personer med övervikt och fetma har under senare år ökat inom operationsverksamheten. Det är huvudsakligen anestesisjuksköterskan Created Date: 11/23/2017 11:22:06 AM Enkät- och intervjustudie. En enkät- och intervjustudie inom forskningsprojektet RELOC-AGE ska ge svar på frågor om hur personer som är 55 år och äldre ser på sin bostadssituation.
Statsvetare ltu

Mimers Brunn [Online]. ATT ARBETA I TEAM PÅ EN AKUTMOTTAGNING En kvalitativ intervjustudie WORKING IN TEAM ON EMERGENCY DEPARTMENT A qualitative interview study Hjärnkoll under oktober 2014 genomfört en intervjustudie med ungdomar mellan 11 och 19 år med erfarenhet av psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk diagnos eller psykisk funktionsnedsättning.

nov 2018 En kvalitativ intervjustudie: Skadeforebygging i ungdomsidrett fra trenerperspektiv. Vitenskapelig artikkel i Fysioterapeuten 8/2018.
Båttrailer obromsad

Intervjustudie egenmäktighet med barn ensam vårdnad
blivande mormor present
ireb federal credit union
31 landskod
lastbil hastighet motorvag
bokföra momsfri medlemsavgift

Innehållsförteckning. Vad är kvalitativ metod och när ska man använda den? 3. Vad ska man tänka på vid urval? 3. Vilka metoder kan man välja bland? 4.

2021-04-14 « Tillbaka. Vill du delta i en studie om mäns våld mot kvinnor i nära relation  Borta bra men hemma bäst - en kvalitativ enkät och intervjustudie..pdf. Download Borta bra men hemma bäst - en kvalitativ enkät och intervjustudie..pdf (836 kB). Trafikverkets upphandling av tekniska konsulttjänster för planering och projektering – En intervjustudie. · Publicerat den 20 november 2020. Trafikverkets  av K Hermansson · 2020 — En intervjustudie. Forfattere.

Hjärnkoll under oktober 2014 genomfört en intervjustudie med ungdomar mellan 11 och 19 år med erfarenhet av psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk diagnos eller psykisk funktionsnedsättning. Syftet med intervjuerna har varit att ta tillvara ungdomarnas synpunkter för att stärka deras inflytande och förbättra de insatser de har från skolan,

Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing. 2016 (Swedish) Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Alternative title. Bakgrund: Hästar tillbringar större delen av sin tid i hage eller stall och här sker många skador, vilket är negativt för hästens välmående och välfärd. Det finns så vitt jag känner till ingen systematiserad forskning om inhysningsrelaterade skador i Sverige. Syfte: Att ta reda på var hästar skadar sig och varför de skadar sig, för att kunna förebygga dessa skador.

Bristen på lämpliga appar som stöd vid amning har föranlett denna studie, vars syfte är att undersöka nyblivna mammors önskemål och behov av en applikation som stöd vid amning. Studien är en kvalitativ intervjustudie med halvstrukturerade intervjuer. Totalt utfördes 10 individuella intervjuer. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Metoden som författarna använde sig utav var en kvalitativ intervjustudie där deltagarna rekryterades med avsiktligt urval och snöbollsurval. Undersökningen bestod av intervjuer med åtta arbetsterapeuter som arbetar inom skola och habilitering i Sverige.