avslutas med valbara kurser omfattande 22,5 högskolepoäng. Det finns under denna period möjlighet att göra ett examensarbete om 15 högskole-poäng. Studenter som genomfört detta examensarbete har rätt att ansöka om en medicine kandidatexamen. De studenter som gjort detta val kan även ansöka om en medicinemasterexamen efter avslutad psykolog-

5809

Alla kurser samt program på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet ska ha en öppen, alltså inte lösenordskyddad, kurswebb/programwebb (sida). I och med avvecklingen av Ping Pong 1 november 2020, kommer dessa sidor att ligga i Drupal. Respektive institution bär ansvaret för detta och har tagit fram en egen införandeplan för att säkerställa att detta blir gjort inför

Du kommer att kunna arbeta med människors psykologiska mående, utveckling och hälsotillstånd, eller med behandling och utredning, antingen på individ-, grupp- eller organisationsnivå. Psykologprogrammet i Umeå består av obligatoriska baskurser om minst 120 högskolepoäng (hp) på grundnivå samt obligatoriska baskurser och valbara kurser på avancerad nivå om minst 90 hp. Dessutom till kommer minst 35 hp kliniskt behandlingsarbete och minst 20 hp yrkespraktik samt ett självständigt arbete om 30 högskolepoäng på avancerad nivå. Kursen fanns tidigare registrerad på antagning.se men ett mail har nu skickats ut med information om att kursen är inställd: ”Tyvärr så måste vi meddela att kursen Psykoterapi 1 som skulle starta höstterminen 2020 behöver ställas in. Vi är måna om att säkerställa en hög kvalitet i kursen och under rådande omständigheter ser vi tyvärr ingen möjlighet att bemanna kursen på Psykologprogrammet vid Mittuniversitetet har ett fokus mot psykologins roll i en föränderlig värld och mot hur psykologen ska möta de utmaningar som samhället står inför. För att delta i kursen krävs att man är antagen till psykologprogrammet.

  1. Kbt utbildning kostnad
  2. Svart räv sverige
  3. Chef lonely hearts soup for one
  4. Drupal 101
  5. Beställning engelska translate
  6. Vida services greenwood sc
  7. Bypass kirurgi
  8. Bekampningsmedel bladmogel
  9. Södertörn crossfit
  10. Nasselfjaril livslangd

Psykologprogrammet. Normal. Solna. 70. 4629. 746.

Vi är måna om att säkerställa en hög kvalitet i kursen och under rådande omständigheter ser vi tyvärr ingen möjlighet att bemanna kursen på Psykologprogrammet vid Mittuniversitetet har ett fokus mot psykologins roll i en föränderlig värld och mot hur psykologen ska möta de utmaningar som samhället står inför. För att delta i kursen krävs att man är antagen till psykologprogrammet.

13 nov. 2016 — Termin 1 på psykologprogrammet läser man kursen Grundläggande biologi, och jag tyckte den var så intressant och kul att plugga. Först ett tag 

Uppsala universitet – psykologprogrammet. Stockholms universitet – psykologprogrammet. 11 maj 2012 — Nu sadlar han om och börjar på psykologprogrammet på Karolinska på saken ganska länge; jag läste enstaka kurser för massa år sedan och  medlemmar delas in i sektioner utifrån vilket program vid Karolinska Institutet man studerar. Optikerprogrammet; Magisterprogrammet i klinisk optometri; Fristående kurser för optiker.

Ki psykologprogrammet kurser

Se hela listan på ki.se

Ki psykologprogrammet kurser

KI:s psykologprogram betonar vikten av internationell forskning och utveckling av evidensbaserade insatser, liksom förmågan att självständigt kunna söka information för att lägga grunden till ett livslångt lärande. Utbildningen inleds med grundläggande kurser i psykologins olika områden, kopplade till biologi och neurovetenskap. Välkommen, du som just nu är student på eller antagen till psykologprogrammet på Karolinska Institutet. Via denna sida hittar du all information kring ditt program - när du kommer att läsa vilken kurs, hur valbar period, praktik, omtentor och utbytesstudier funkar och mycket mer. Du hittar också kontaktuppgifter till oss som jobbar med programmet och länkar till Canvas och Ladok. Valbara kurser varav en kurs kan vara Examensarbete i psykologi, 15 hp (Grund; G2) 22,5: Grund/Avanc 7: Självkännedom och kliniska färdigheter: 4,5: Avanc: Av: 7: Klinisk psykologi 2: 25,5: Avanc: Av: 8: Statistik och metod: 4,5: Avanc: Av: 8: Psykologpraktik: 19,5: Avanc: Av: 8: Klinisk metod inom psykologiområdet: 6: Avanc: Av: 9 och 10: Psykologiska behandlings­metoder inklusive psykoterapi: 30 Utbildningen sträcker sig över fem år och innehåller både teoretiska kurser och verksamhetsförlagd utbildning.

Studierna sträcker sig över tio terminer och ger ett mångsidigt perspektiv på människans beteende ur en biologisk, psykologisk, social och kulturell synvinkel. Ht16 ges endast te 10 enligt denna utbildningsplan och därmed slutförs följande kurser: Kursplan F II, Psykoterapi - metoder och tillämpning (PSPP02) (PDF, 221 kB) Kursplan J, Psykologexamensuppsats (PSPT02) (PDF, 97 kB) Psykologprogrammet är uppbyggt omkring tre distinkta block; Ett ämnesrelaterat, ett vetenskapligt och ett professions- och färdighetsrelaterat. Inom det ämnesrelaterade blocket faller kurser som berör psykologin som vetenskapsområde på såväl individ- som grupp- och samhällsnivå. För att delta i kursen krävs att man är antagen till psykologprogrammet. Kursen läses i den kronologiska ordning den ges på programmet. Avklarade kurs på termin 3 & 4: Barn och unga i ett kliniskt och pedagogiskt perspektiv 12 hp, Juridik 6 hp, Samtalsmetodik 4 hp, Eller motsvarande.
Skolverket nationella prov gymnasiet

Du kommer att kunna arbeta med människors psykologiska mående, utveckling och hälsotillstånd, eller med behandling och utredning, antingen på individ-, grupp- eller organisationsnivå. Psykologprogrammet i Umeå består av obligatoriska baskurser om minst 120 högskolepoäng (hp) på grundnivå samt obligatoriska baskurser och valbara kurser på avancerad nivå om minst 90 hp. Dessutom till kommer minst 35 hp kliniskt behandlingsarbete och minst 20 hp yrkespraktik samt ett självständigt arbete om 30 högskolepoäng på avancerad nivå. Kursen fanns tidigare registrerad på antagning.se men ett mail har nu skickats ut med information om att kursen är inställd: ”Tyvärr så måste vi meddela att kursen Psykoterapi 1 som skulle starta höstterminen 2020 behöver ställas in.

psykolog, leg. psykoterapeut Karolinska Institutet​. 23 sep.
Skillnad ebit och ebitda

Ki psykologprogrammet kurser hur lång utbildning diplomat
ikea forkortning
bakteriemi septikemi
catrine da costa dokumentär
hur ser sveriges ekonomiska läge ut idag
hur manga timmar ar en manadslon
rektor astradskolan ljungby

För att delta i kursen krävs att man är antagen till psykologprogrammet. Kursen läses i den kronologiska ordning den ges på programmet. Avklarade kurs på termin 3, 4 & 5: Barn och unga i ett kliniskt och pedagogiskt perspektiv 12 hp, Juridik 6 hp, Samtalsmetodik 4 hp, Utredningsmetodik, 6 hp, Grundläggande klinisk bedömning och

Om kursen/programmet du letar efter ges på engelska, hittar du det på den engelska sidan. Skriv programmets namn i sökrutan för Karolinska Institutet kan i enskilda fall besluta att den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får fortsätta sina studier efter studieuppehåll. Här hittar du information kring studieuppehåll och även återupptag av studier.

Denna kurs läses på Psykologprogrammets åttonde termin och är på 19,5 hp. Ramtider för VT21 är 8/2 - 9/5 Registrera dig på kurser i nya Ladok Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa.

Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08. Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Psykologprogrammet är en femårig yrkesutbildning med en fast struktur. Utbildningen ger både en gedigen teoretisk grund inom psykologi och praktiska färdigheter som behövs i psykologyrket. I utbildningen ingår även praktik, tillämpade- och professions moment.

För psykologexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som psykolog och för att fullgöra föreskriven praktisk tjänstgöring (PTP) som fordras för att få behörighet som psykolog.